“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

8.  การหาแรงสนับสนุน

ครอบครัว
      ผู้นำรับผิดชอบในการฝึกอบรมเด็ก ๆ ในฐานะที่เป็นผู้ช่วย พ่อแม่ของเด็ก ๆ เพราะพ่อแม่ต้องเป็นผู้ให้อบรมคนแรกของลูก ดังนั้น ผู้นำต้องให้ความรู้และแรงจูงใจแก่พ่อแม่หรือครอบครัวเป็นอันดับแรก ให้ร่วมมือในการฝึกอบรมลูก ๆ ของพวกเขา

คุณพ่อเจ้าวัด/อธิการโรงเรียน
       คุณพ่อเจ้าวัดหรืออธิการเป็นชุมพาบาล ผู้นำเป็นผู้ร่วมมือกับท่าน ดังนั้น ผู้นำจึงต้องขอคำแนะนำและการสนับสนุนจากท่าน ต้องนบนอบเชื่อฟังท่าน

วัด
       วัดเป็นสถานที่เด็ก ๆ ของเราสังกัดอยู่ ควรประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกในวัดได้รับรู้ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ กำลังกระทำ และขอการสนับสนุนจากพวกเขา

งานคำสอน
       งานคำสอนเป็นงานที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเด็ก ๆ กิจการของ ยุวธรรมทูตจะต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างงานคำสอนให้สมบูรณ์ขึ้น  ในกรณีที่ครูคำสอนกับผู้นำยุวธรรมทูตคือคน ๆ เดียวกัน ยิ่งเป็นการงาน ที่จะให้งานทั้งสองสนับสนุนต่อกันและกัน

กิจกรรมอภิบาลเด็ก ๆ ในองค์กรอื่น ๆ
      ในกรณีที่วัดหรือโรงเรียนมีกลุ่มกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ อื่นอยู่แล้ว ยุวธรรมทูตสามารถร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น โดยเพิ่มจิตตารมณ์ การเป็นผู้แพร่ธรรมอย่างเข้มข้นเข้าในโปรแกรมการฝึกอบรมของกิจกรรมนั้น

โรงเรียน
      โรงเรียนเป็นสถานที่สำคัญสำหรับบำรุงและอบรมเรื่องความเชื่อ   เด็ก ๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันที่โรงเรียน โรงเรียนเป็นสนาม แห่งการแพร่ธรรม ผู้นำควรประสานงานกับผู้ใหญ่ของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12788816
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1105
9221
43369
1105
12788816
Your IP: 44.192.94.86
2022-07-01 06:04