“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

2. คุณลักษณะของผู้นำ

***อุทิศชีวิตเพื่อพระเยซูเจ้า และสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ มีชีวิตภายในที่เข้มแข็งที่ปรารถนาจะบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ๆ

***มีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเยซูเจ้า ตระหนักรู้ถึงความต้องการของสังคมโลกปัจจุบัน และกระแสเรียกของ พระเยซูเจ้าที่จะเป็นธรรมทูตด้วยตนเองจนถึงสุดปลายโลก

***มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก ๆ ซึ่งมีบทบาท ศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องกระทำ คือ รักเด็ก ๆ ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ และรู้สึกเป็นห่วงต่อความเป็นไปของพวกเขา ทั้งทางด้านวัตถุ - จิตใจ และจิตวิญญาณ

***อุทิศตนเพื่อความรอดของวิญญาณของเด็ก ๆ  และพร้อมที่จะรัก พวกเด็ก ๆ เพราะตระหนักว่า  "ดวงวิญญาณทุกดวงมีคุณค่า" และพยายามที่จะสร้างพวกเขาให้เป็นธรรมทูตและนักบุญของพระเจ้า

***เขาต้องเป็นผู้รักเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ กำลังแสวงหาความรัก ตามจิตตารมณ์พระวรสาร ให้ผู้นำหรือผู้อภิบาลรักเด็ก ๆ ของเขา นำเด็ก ๆ ของพวกเขาให้พบพระเยซูเจ้าและความรอด เขาควรเป็นเพื่อนของเด็ก ๆ เรียกชื่อของเขา รู้จักเขาเป็นรายบุคคล รู้จักความเป็นมาของเด็ก พยายามช่วยเขาให้พ้นจากความลำบาก มีชีวิตที่ร่าเริงกับพวกเขา เสาะหาผู้หลงทาง และอุทิศเวลา ที่จะฟังเรื่องต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแล เขาต้องเลือก ที่จะรับใช้เด็ก ๆ เป็นอันดับแรก

***มีความสนใจและห่วงใยเป็นพิเศษต่อเด็ก ๆ ที่ต้องทุกข์ทรมาน     ครอบครัวแตกแยก ขาดความรัก ซึ่งผู้นำสามารถชดเชยหรือเติมเต็ม ให้กับพวกเขาได้

***เข้ารับการฝึกอบรมการเป็นผู้นำจากสำนักงานระดับชาติ/สังฆมณฑล

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12788522
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
811
9221
43075
811
12788522
Your IP: 44.192.94.86
2022-07-01 05:04