“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

4. งานของผู้นำ
- เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ปกครอง เด็ก ๆ และคุณพ่อเจ้าวัด หรือผู้ใหญ่

- เป็นผู้ที่คอยเอาใจใส่เด็ก ๆ และผู้ปกครอง ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ และในการแบ่งปันความเชื่อ

- สร้างกลุ่มยุวธรรมทูตตามจำนวนที่สามารถควบคุมได้ และควบคุม สนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้ร่วมโครงการที่จัดตั้ง เช่น การภาวนา การประชุม กิจกรรมแพร่ธรรม รำพึง เรี่ยไร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ต้องประสานงานกันในระดับเขต ระดับสังฆมณฑล และระดับชาติ

- ให้เด็กได้มีบทบาทเป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตัวของพวกเขาเอง โดยมีผู้นำเป็นผู้ให้ข้อสังเกตหรือคำแนะนำแก่บรรดาเด็ก ๆ

- ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นใหม่เป็นการขยายงาน โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ที่ไม่ยอมเข้าร่วม เด็ก ๆ ที่เหินห่าง ซึ่งอยู่ในอันตรายฝ่ายวิญญาณ และอาจจะนำเข้าสู่ความเมินเฉยทางศาสนาได้

- ช่วยเหลือกลุ่มต่าง ๆ ให้ดำเนินงานได้อย่างประสานสัมพันธ์ต่อกัน

- ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณพ่อเจ้าวัด ผู้ปกครอง สมาคมต่าง ๆ ของวัด   และอยู่ภายใต้ทิศทางการทำงานในแผนอภิบาลของวัด

- เป็นผู้เชื่อมโยงโครงการยุวธรรมทูตกับระดับเขต สังฆมณฑล และระดับชาติ

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12788527
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
816
9221
43080
816
12788527
Your IP: 44.192.94.86
2022-07-01 05:04