“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

 

 


 1.  ปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเยซูคริสตเจ้า
มีชีวิตจิตที่เหมาะสมกับวัยของพวกเขา

2.  สร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตให้กับเด็ก ๆ ให้พวกเขาสามารถ
ประกาศความเชื่อของตนเองแก่ผู้อื่น ได้อย่างเข้มแข็งและถูกต้อง

3.  ส่งเสริมเด็ก ๆ ให้มีความคิดที่เป็นสากล มีทัศนคติที่กว้างไกล มีใจกว้าง
ไม่ยึดติดเฉพาะตนเอง

4.  ช่วยเด็ก ๆ ให้ตระหนักถึงความจำเป็นและความต้องการ
ในการเป็นธรรมทูตยังดินแดนต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดกระแสเรียก
การเป็นพระสงฆ์และนักบวช

5.  จุดประกายไฟแห่งความรักที่มีต่อคนยากจน คนที่ต้องทนทุกข์ ทรมาน
คนที่ถูกกดขี่ในรูปแบบต่าง ๆ

6.  ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ร่วมมือกันในงานธรรมทูตกับพระศาสนจักร สากล

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12788544
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
833
9221
43097
833
12788544
Your IP: 44.192.94.86
2022-07-01 05:10