Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11220240
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
5082
5505
29457
134230
11220240
Your IP: 3.238.204.31
2021-10-22 17:12

ประวัติยุวธรรมทูตในประเทศไทย          
พระอัครสังฆราชหลุยส์  จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์                ประเทศไทยได้เริ่มงานยุวธรรมทูตในปี ในปีค.ศ. 1990 – 1995 ฯพณฯ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร เป็นผู้อำนวยการของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (Pontifical Mission Societies : PMS Thailand) ท่านเริ่มจากการส่งผู้แทนไปสัมมนาและดูงานที่ประเทศศรีลังกา  หลังจากนั้นได้เริ่มจัดแปลเอกสารยุวธรรมทูตต่างๆที่ได้มาจากการไปสัมมนาและดูงาน เริ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังสังฆมณฑล หน่วยงาน โรงเรียนและคณะนักบวชต่างๆ โดยได้จัดประชุมเป็นครั้งแรกในปีเดียวกันนั้น ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจของคณะซาเลเซียน หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์  แต่เนื่องจากการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจผิดทำให้คิดกันว่า จะต้องล้มเลิกองค์กรเด็กต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย เพื่อให้มาตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตแทน ทำให้การเริ่มงานยุวธรรมทูตในสมัยนั้น ไม่ได้รับการตอบรับและเกิดการต่อต้าน งานการเริ่มตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตในประเทศไทยในครั้งนี้จึงต้องหยุดชะงักลง

คุณพ่ออดุลย์  คูรัตน์    ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1995 – 1998 บาทหลวงอดุลย์  คูรัตน์ เป็นผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (Pontifical Mission Societies : PMS Thailand)  ท่านได้สานต่องานยุวธรรมทูตจาก พระสังฆราช จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ แม้จะไม่ค่อยเติบโตนักแต่ก็ได้พยายามที่จะเผยแพร่ ในช่วงนี้มีเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับสมณองค์กรยุวธรรมทูตในประเทศไทย คือ ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา School Of Missionary Animators – Level I (SOMA I) จำนวน  7 คน เป็นการสัมมนาครั้งแรกในเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ. นครปฐม ในวันที่ 21– 27 กันยายน ค.ศ. 1997 ผู้แทนที่เข้าร่วมสัมมนาได้พยายามทำงาน แบ่งปันและเผยแพร่สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา และ ในวันที่ 20 -26 กันยายน ค.ศ. 1998 ได้เข้าร่วมสัมมนา School Of Missionary Animators – Level II (SOMA II) ที่บ้านเข้าเงียบเบธานี ตาไกไต ประเทศฟิลิปปินส์ การสัมมนาทั้งสองครั้งนี้ก็เป็นเสมือนเชื้อไฟที่ปลุกเร้าให้พระศาสนจักรในประเทศไทย มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการดำเนินงานยุวธรรมทูตในประเทศไทยให้เติบโตขึ้นต่อไป

คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช     ในช่วงปี ค.ศ.1998-2009 คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช เป็นผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (Pontifical Mission Societies : PMS Thailand) ได้จัดประชุม ผู้รับผิดชอบงานแพร่ธรรมของแต่ละสังฆมณฑล เพื่อสร้างความร่วมมือกันและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มและองค์กรที่ทำงานในด้านการอภิบาลเด็ก ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้มีการตั้งทีมอบรมเคลื่อนที่  ได้จัดให้มีการสัมมนา School Of Missionary Animators – Level I (SOMA I) ให้กับผู้แทนจากทุกสังฆมณฑลในประเทศไทย คณะครูและผู้รับผิดชอบหน่วยงานเด็ก ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ในวันที่  12-14 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1999 ในการสัมมนาครั้งนี้เป็นเหมือนเป็นก้าวสำคัญของงานยุวธรรมทูตในประเทศไทย ที่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ และเมื่อสังฆมณฑลหรือหน่วยงานใดพร้อมที่จะเริ่มงานยุวธรรมทูต ทีมอบรมเคลื่อนที่จะออกไปจัดการอบรมให้    เมื่อมีการจัดอบรมยุวธรรมทูตที่ประเทศศรีลังกา ได้มีการส่งบุคคลากรไปร่วมสัมนาและศึกษาดูงานยุวธรรมทูตที่ประเทศศรีลังกาอีกครั้ง ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน  1999 และในวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม ค.ศ.  2003 ได้ส่งผู้แทนไปร่วมงานที่ยุวธรรมทูตที่จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสร้างความความเข้มแข็งและความเข้าใจต่อสมณองค์กรยุวธรรมทูต พร้อมๆกับการเผยแพร่กลุ่มยุวธรรมทูตคุณพ่อได้พยายามรณรงค์ให้มีการบริจาคเงิน สวดภาวนา และทำพลีกรรมเพื่องานแพร่ธรรมกับเด็กๆมากขึ้น ในปีค.ศ 2005 ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเยาวชนยุวธรรมทูต 2 คน และ 2 animators ไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ประเทศเยอรมัน

     ดังพระวาจาที่ของพระเจ้าจากจดหมายของนักเปาโลถึงชาวโครินทร์ ฉบับที่ 1 ซึ่งท่านนักบุญเปาโลสอนว่าเราทุกคนเป็นเพียงผู้รับใช้ที่นำความเชื่อมาให้ประชาชน เปรียบเสมือนเป็นเพียงผู้ปลูกและผู้รดน้ำต้นไม้แห่งความเชื่อ แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้เติบโต (เทียบ 1 คร. 3:5-8) ตลอดช่วงระยะเวลาของการเป็นผู้อำนวยการของคุณพ่อวีระศักดิ์  วนาโรจณ์สุวิช ได้มีการจัดทีมอบรมเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูต และการใส่จิตตารมณ์ธรรมทูตลงในองค์กรเด็กที่มีอยู่แล้ว ซึ่งถือได้ว่า เมล็ดพันธ์ของยุวธรรมทูตได้ถูกหว่านไปยังสังฆมณฑลต่างๆ ทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนในเครือเซนต์ปอลปอล เดอ ชาร์ต และ โรงเรียนในเครือเซนต์คาเบรียล ซึ่งต่อมาทุกโรงเรียนในเครือของคณะเซนต์ปอลปอล เดอ ชาร์ตมีการจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตและมีกิจกรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้น

              เพื่อให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการอบรม จึงได้มีการจัดแปลเอกสารของยุวธรรมทูตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการจัดทำสื่อต่างๆ เช่น เทป และซีดีเพลงยุวธรรมทูต โปสเตอร์เพื่อการรณรงค์ กางเขนสำหรับผู้เข้าเป็นสามชิกยุวธรรมทูต สายประคำธรรมทูต รูปปั้นพระเยซูกุมารองค์อุปถัมภ์สมณองค์กรยุวธรรมทูต กระปุกออมสิน แปลภาพยนต์ซีดี “ยามเมื่อดอกไม้บาน” ซึ่งเป็นประวัติและการตั้งกลุ่มยุวธรรมทูต มีการจัดทำคู่มืออบรมสำหรับคณะครูและทีมงานเพื่อเป็นเครื่องมือผู้อบรมยุวธรรมทูตในแต่ละสัปดาห์

 คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ     ปี ค.ศ.2009 - ปัจจุบัน คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  เป็นผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (Pontifical Mission Societies : PMS Thailand) ในช่วงนี้ คุณพ่อได้เน้นงานด้านการอบรมและการเผยแผ่จิตตารมณ์ยุวธรรมทูตโดยเจาะเข้าไปตามกลุ่มต่างๆ เป็นต้นในกลุ่มองค์กรเด็ก ในบ้านเณร และคณะนักบวชต่างๆ สังฆมณฑลใดที่ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มคุณพ่อได้พยายามให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสื่อต่างๆ จัดพิมพ์ คู่มือ-สมณองค์กรยุวธรรมทูต ใบสมัครเป็นสมาชิก สายประคำธรรมทูต ธงยุวธรรมทูต และมีการจัดแปลการ์ตูนประวัติยุวธรรมทูตเรื่อง “The Children Helping Children Story” และจัดทำเวปไซต์ www. missionarychildhood.com เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร และประสานงานยุวธรรมทูตในสังฆมณฑลต่างๆ รวมทั้งของคณะนักบวช และโรงเรียนในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักรท้องถิ่นและพระศาสนจักรสากล

              เนื่องจากความแตกต่างทางด้านประเพณี วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ทำให้การตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตในประเทศไทยในแต่ละสังฆมณฑลแตกต่างกันไปตามสภาพของท้องถิ่น บางสังฆมณฑลมีการตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตตามวัด ในบางสังฆมณฑลตั้งกลุ่มในโรงเรียน และในบางสังฆมณฑลมีการตั้งกลุ่มแบบผสมผสานกัน เพื่อให้งานสามารถเดินไปได้

          

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี